POLITIKA PRIVATNOSTI

Dar-Mar.com ceni privatnost svojih kupaca tako što se brinemo o vašim ličnim podacima. Da bi efikasno procesuirali vašu narudžbinu potrebni su nam vaši lični podaci kao što su: ime i prezime, broj telefona, e-mail, adresa, mesto i zemlja u koju želite da vam isporučimo pošiljku. Vaše kontakt podatke možemo koristiti i da bi vas obavestili o stanju vaše pošiljke. U skladu sa etičkim poslovanjem vaše podatke nećemo ustupati trećim licima. Svrha prikupljanja vaših ličnih podatka je pružanje kvalitetne usluge. Dar-Mar.com može koristiti razne alate kako bi razumeo ponašanje posetilaca sajta i strane koje se najviše posećuju (Google Analytics npr.). 

Korišćenjem naših usluga i posećivanjem našeg sajta iskazujete saglasnost sa navedenim uslovima. Dar-Mar.com se takođe obavezuje da poštuje gore pomenute stavke.

Online prodavnica može ažurirati Politiku privatnosti, s vremena na vreme, postavljanjem usvajanjem i postavljanjem izmena i dopuna istih. Kupci se ovim putem obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provere Online prodavnicu kako bi bili u toku sa svim eventualnim promenama Pravila privatnosti. Takođe, Online prodavnica može obaveštavati kupce o promenama Pravila privatnosti putem email-a, SMS-a i Viber-a.

Opšte informacije

Primarna svrha prikupljanja i obrade podataka je omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Online prodavnice, bezbednost korisnika Online prodavnice, i omogućavanje elektronske trgovine posetiocima Online prodavnice u skladu sa zakonom.

Prikupljeni podaci koriste se na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, u sladu sa tim niko ko ne želi da bude korisnik Online prodavnice nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali ostavljanje podataka obavezno je za registraciju i kupovinu na Online prodavnici.

Lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika Online prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo.

U slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.

Sigurnost podataka

Online prodavnica će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i Online prodavnica ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja.