REKLAMACIJE

Za svaki proizvod koji ste kupili u našoj Internet prodavnici imate pravo na reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava. Reklamacija se može odnositi na uočene nedostatke.

Zakon o zaštiti potrošača član 53 glasi („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon): Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
Ono što je još potrebno da znate:

 

  • Jako je bitno istaći da artikal koji nam šaljete na reklamaciju morate da vratite u originalnom stanju u originalnoj ambalaži i da artikal bude čist, bez tragova habanja i korišćenja, u suprotnom reklamacija će se smatrati nevažećom.
  • Nakon što primimo artikal mi ćemo vas pisanim putem obavestiti da smo primili artikal i da je postupak reklamacije započet.
  • Artikal nam šaljete na adresu kurirskom službom.
  • Rešenje reklamacije dobijate u roku od 8 - 15 dana od trenutka kada smo primili artikal.
  • Rok za reklamaciju može biti pomeren usled objektivnih razloga/nepredviđenih situacija o čemu biste bili obavešteni elektronskim putem.
  • Artikal ćemo ustupiti na analizu dobavljaču/proizvođaču i naša odluka će biti u skladu sa njihovom odlukom.
  • Troškove transporta snosi kupac.
  • Sa artiklom treba da nam pošaljete i ovaj reklamacioni list.
  • Obavezno priložiti račun, u suprotnom reklamacija će se smatrati nepotpunom/nevažećom.